World Declaration on Education for All 1990

"Setiap kanak-kanak dengan kecacatan mempunyai hak yang sama bagi menyatakan kehendaknya terhadap pendidikan. Ibu bapa mereka mempunyai hak menentukan jenis pendidikan yang sesuai bagi anak mereka."

 

 

Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika ianya digunakan.

 

 

 

 

 
 
 

 

Jika kanak-kanak hidup dengan galakanMereka belajar menjadi lebih berkeyakinanJika kanak-kanak hidup dengan pujianMereka belajar menghargai kehidupanJika kanak-kanak hidup dengan keadilanMereka belajar dalam suasana keharmonianJika kanak-kanak hidup dengan jaminanMereka belajar menaruh kepercayaanJika kanak-kanak hidup dengan kerestuanMereka belajar menyayangi diri dan penyayangJika kanak-kanak hidup dalam persaudaraanMereka belajar menemui kasih sayang sesama insanTuhan akan mengabulkan permintaan doa daripada hambanyaMereka belajar menjadi lebih berkeyakinanJika kanak-kanak hidup dengan pujianMereka belajar menghargai kehidupanJika kanak-kanak hidup dengan keadilanMereka belajar dalam suasana keharmonianJika kanak-kanak hidup dengan jaminanMereka belajar menaruh kepercayaanJika kanak-kanak hidup dengan kerestuanMereka belajar menyayangi diri dan penyayangJika kanak-kanak hidup dalam persaudaraanMereka belajar menemui kasih sayang sesama insanTuhan akan mengabulkan permintaan doa daripada hambanya